Results for Download
【Download】 Aktiviti Saringan Menulis 【Download】 Aktiviti Saringan Menulis Reviewed by Mykssr-01 on 9:24 PM Rating: 5
【Download】Aku Negaraku Simple Version 【Download】Aku Negaraku Simple Version Reviewed by Mykssr-01 on 1:01 PM Rating: 5

[电子书]国学经典 史记子集、诸子百家

Mykssr-01 10:53 PM
~ ~ ~电子书免费下载,免费阅读。国学经典样样齐全,分门别类,任君选择! 经部 1.孟子 2. 论语 3. 地藏经 4. 诗经 5. 周易 6. 左传 7. 大学 8. 礼记 9. 尚书 10. 孝经 11. 中庸...Read More
[电子书]国学经典 史记子集、诸子百家 [电子书]国学经典 史记子集、诸子百家 Reviewed by Mykssr-01 on 10:53 PM Rating: 5
【Free Download】Stackable Posters For Classroom 【Free Download】Stackable Posters For Classroom Reviewed by Mykssr on 12:31 PM Rating: 5

【成语游戏 内附答案】

Mykssr-01 10:07 PM
~ ~ ~ 老师们 还在烦恼该如何收集更多的成语练习?就算找到成语练习,还必须为找出答案而烦恼? 成语可以为Frog VLE设计Kuiz以提高 使用量, 也可以 作为课堂上的趣味教学活动,对学习营也一样有帮助! 这里有 各种形似的成语游戏还附上答案...Read More
【成语游戏 内附答案】 【成语游戏 内附答案】 Reviewed by Mykssr-01 on 10:07 PM Rating: 5
Download Tapak Analisis Item Fomat UPSR Download Tapak Analisis Item Fomat UPSR Reviewed by we on 10:05 PM Rating: 5
【Download】Koleksi Kertas Kerja Minggu Antidadah 2017 【Download】Koleksi Kertas Kerja Minggu Antidadah 2017 Reviewed by we on 10:13 AM Rating: 5
Muat Turun DSKP【Terbaru】 KSSR-Semakan 2017 【DOWNLOAD & SHARE】 Muat Turun DSKP【Terbaru】 KSSR-Semakan 2017  【DOWNLOAD & SHARE】 Reviewed by we on 1:18 PM Rating: 5

Join Telegram Channel kami

Join Telegram Channel kami
Dapatkan Bahan Pendidikan Terkini
Powered by Blogger.