5 Elemen P&P Untuk Pembelajaran Abad Ke-21


Dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 (PAK-21), kita perlu sentiasa mempertimbangkan 5 elemen penting semasa merancang and melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

5 Elemen Penting:
 • Set Induksi
 • Pengembangan / Pengajaran Berasaskan Aktiviti
 • Pengukuhan & Pengayaan
 • Penilaian
 • Kesimpulan / Penutup

1. Set Induksi
Teknik / Kaedah: 
Lontaran soalan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), cungkil idea, situasi berdasarkan tajuk dalam kehidupan, rangsangan visual berdasarkan tajuk, cuba teka, nyanyian / didik hibur, bercerita, lawatan, berkongsi maklumat dan celik IT.

5 prinsip set induksi yang baik adalah seperti berikut:
 • Menarik perhatian / timbul perasaan ingin tahu
 • Sesuai dengan umur, kebolehan dan pengalaman murid
 • Jangkamasa terhad
 • Berkaitan dengan objektif pembelajaran
 • Berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid2. Pengembangan / Pengajaran Berasaskan Aktiviti
Teknik / Kaedah:
Ciri Umum - Komunikasi, kreatif, kritis, kolaboratif, KBAT, kontekstual, didik hibur dan unsur kecindan (jenaka).

Kaedah - Kooperatif, main peranan, kerja lapangan, simulasi / lakonan, eksperimen, inkuari penemuan, stesen dan i-Think.

 • Round Table
 • Think-Pair-Share
 • Hot Seat
 • Deklemasi Sajak / Nyanyian
 • Pembentangan Hasil Sendiri
 • Role-Play
 • Gallery Walk
 • Three Stray, One Stay
 • Peta i-Think

(Untuk maklumat lanjut, sila klik SINI.)

3. Pengukuhan & Pengayaan
Teknik / Kaedah:
Mengembangkan pengetahuan yang dipelajari, menerapkan dalam situasi sebenar / kehidupan seharian dan mencungkil idea baru.
4. Penilaian
Teknik / Kaedah:
Informal / Formatif
 • Pemerhatian
 • Lisan
 • Kuiz
 • Soal jawab
 • Perbincangan
 • Penilaian kendiri

Formal/ Sumatif
 • Ujian
 • Laporan Pembentangan Murid
 • Tugasan / Hasil Kerja Murid
 • Folio


5. Kesimpulan / Penutup
Teknik / Kaedah:
 • Mencari maklum balas objektif pengajaran
 • Merumuskan isi pengajaran dan pembelajaran
 • Penambahbaikan
 • Membincang pencapaian / impak
 • Menggunakan traffic light, smiley faces. mimik muka, kad maklum balas

Satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berjaya meliputi kelima-lima elemen penting di atas. Oleh itu, kita harus sentiasa mempertimbangkan lima elemen penting ini semasa merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran kita.

Join kami di group telegram....@Mykssr https://telegram.me/mykssr

Untuk cikgu cikgu yang berminat untuk dapat bahan-bahan atau infomasi pendidikan yang terkini boleh Like Page kami and Join Facebook kami. Kami sentiasa menyediakan bahan dalam bentuk direct download yang memudahkan para guru / ibubapa download bahan
Facebook Page: https://www.facebook.com/mykssr

Facebook Group: KSSR Online
Recent Posts Widget
<!- start disable copy paste --></!->

5 Elemen P&P Untuk Pembelajaran Abad Ke-21 5 Elemen P&P Untuk Pembelajaran Abad Ke-21 Reviewed by Mykssr on 11:21 AM Rating: 5

No comments:

Join Telegram Channel kami

Join Telegram Channel kami
Dapatkan Bahan Pendidikan Terkini
Powered by Blogger.